מדיניות החלפה ו/או החזרה של מוצרים

ביטול / שינוי הזמנה

  1. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה כאמור לעיל.
  2. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.
  3. "דג ברשת" תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.
  4. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 28 ימים מיום אספקת המוצר.
  5. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות "דג ברשת" כפי שתהא מעת לעת. רכישה טלפונית או באמצעות פקס או באמצעות הדואר האלקטרוני, או באמצעות הזמנה מקוונת באתר.
  6. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח ב"דג ברשת" יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח ל"דג ברשת" והן באמצעות תקשורת פקס והן באמצעות הדואר האלקטרוני.
  7. האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט תחול, בשינויים המחוייבים ובכפוף לאמור לעיל בדבר דמי שירות ומינימום הזמנה בסך 300ש"ח לאזורים מסוימים על פי שיקול דעת הבלעדי של דג ברשת , גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית, במסגרת תקשורת פקס ובמסגרת תקשורת של דואר אלקטרוני.
  8. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו – 1-700-709-409 (לעיל ולהלן: "מוקד שרות לקוחות").
  9. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.ש